Καλημέρα σας,


Παρακάτω είναι οι εντολές για να μπορούν να απαναραγάγουν οι VU WMA/WMV.

Code:
opkg update
opkg remove gst-plugin-dvbmediasink
opkg install gst-plugin-vuplus-dvbmediasink
reboot
Η διόρθωση έχει αποσταλεί στο OpenPLi και όταν ενσωματωθεί δεν θα απαιτούνται οι παραπάνω εντολές.

Καλές θεάσεις