λοιπόν μόλις άκουσα στο bbc αλλά βρήκα και άρθρο για την εκδίκαση της υπόθεσης της ιδιοκτήτριας της pub στην αγγλία που χρησιμοποιούσε την Ελληνικη Συνδρομιτικη για να δείχνει αγώνες της premier league και όπως δείχνουν τα πράγματα ανοίγει το τοπίο για χρήση συνδρομητικών καναλιών άλλων χωρών της Ε.Ε. νομιμότατα. παρακάτω είναι και το link


Premier League - σπιτονοικοκυρά Pub κλητήρες σε δικαιώματα μετάδοσης ποδοσφαιρικών αγώνων τηλεόραση επανάσταση


Η οικοδέσποινα pub από την Πόρτσμουθ κέρδισε μια δικαστική υπόθεση που σημαίνει οπαδοί του ποδοσφαίρου θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν φθηνών αποκωδικοποιητές τηλεόρασης για να παρακολουθήσουν αγώνες της Premier League.
Η απόφαση ορόσημο από σύμβουλο στο δικαστήριο κορυφή της Ευρώπης αναμένεται να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στον τρόπο που η Πρέμιερ Λιγκ πουλάει τα δικαιώματα μετάδοσης.
Η γνώμη του γενικού εισαγγελέα Juliane Kokott στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κέντρα σχετικά με το εάν κάτοχος δικαιωμάτων, όπως η Premier League μπορεί άδεια περιεχόμενό της για κάθε χώρα προς χώρα, επιτρέποντάς της να μεγιστοποιήσει την αξία των δικαιωμάτων της, δεδομένου ότι επί του παρόντος κάνει.
γνωμοδότηση Kokott αφορούσε δύο περιπτώσεις, ένας από αυτούς που αφορούν σπιτονοικοκυρά Karen Murphy, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της «Κόκκινο, λευκό και μπλε» στην Πόρτσμουθ.
Murphy αποκτήσει ένα ελληνικό αποκωδικοποιητή για να δείξει Πρέμιερ Λιγκ από την τηλεόραση δημοσίευσης της, με την αιτιολογία ότι η Sky Sports μηνιαία συνδρομή ήταν απαγορευτικά ακριβή.
Ήταν συνέχεια εναχθεί από έναν φορέα που εκπροσωπεί τα συμφέροντα μετάδοση των 20 συλλόγων αγγλική Premier League, και προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφού έχει χάσει την περίπτωσή της σε ένα αγγλικό δικαστήριο και η οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει πρόστιμο.
Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε την FA Premier League εναντίον δύο προμηθευτές του εξωτερικού δορυφορικού εξοπλισμού. Η αγγλική σώμα είχε νωρίτερα διευθετηθεί με έναν αριθμό ιδιοκτητών παμπ που είχαν χρησιμοποιήσει τους αποκωδικοποιητές για να δείξει τους αγώνες ποδοσφαίρου.
Αν και απόφαση Kokott είναι επίσημα μη δεσμευτικές, οι δικαστές αναμένεται να πίσω γραμμή του γενικού εισαγγελέα στην πλειονότητα των περιπτώσεων.
"Η συμφωνία αποκλειστικότητας που αφορούν στη διαβίβαση των ποδοσφαιρικών αγώνων είναι αντίθετες προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης," Kokott, δήλωσε στη γνωμοδότησή της.
"(Η) Τα δικαιώματα αποκλειστικότητας στην ερώτηση έχει ως αποτέλεσμα τη στεγανοποίηση της εσωτερικής αγοράς σε τελείως διαφορετικές εθνικές αγορές, κάτι που συνιστά σοβαρή προσβολή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών."
Ανταγωνισμός δικηγόρος Becket McGrath δήλωσε στο Reuters η αναγγελία αυτή ήταν ενδεχομένως βαρυσήμαντο.
"Υπάρχει μια σειρά από βήματα για να πάει ακόμα», είπε. "Αλλά δυνητική απειλή για κάθε τελώνης στη χώρα θα πρέπει να λέει γιατί να πρέπει να πληρώνουν αρκετά μεγάλο για να το επίσημο ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, όταν μπορώ να αγοράσω μόνο μία από αυτές τις κάρτες για την τιμή μιας ελληνικής συνδρομής», είπε.
«Είναι φυσάει μια τρύπα στον τρόπο με τον δικαιώματα εκμετάλλευσης. Είναι απίστευτα σημαντική."
Ένα άλλο πεδίο σύγκρουσης είναι ότι οι αγώνες δεν μπορούν να εμφανίζονται ζωντανά στη Βρετανία στις 1500 GMT το Σάββατο, η παραδοσιακή ώρα αγώνα, λόγω της εκπομπής των μεγάλων αγώνων θα μπορούσε να αποτρέψει τους οπαδούς πρόκειται να παρακολουθήσουν άλλους συλλόγους εκείνη τη στιγμή. Η συμβουλευτική ερώτημα κατά πόσον αυτό το πέτυχε και εάν χρειάζεται να τηρείται.
Η Premier League έχει επωφεληθεί τα τελευταία χρόνια από την τεράστια ζήτηση για τα δικαιώματά του και έχει λάβει μέτρα κατά έναν αριθμό επίμονων παραβατών οι οποίοι έχουν δείξει ζωντανά παιχνίδια με χρήση αποκωδικοποιητών με την προβολή κάρτες για τους αλλοδαπούς ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.
Αλλά Kokott είπε η εν λόγω χρήση δεν υπονομεύει τα οικονομικά οφέλη από τους κατόχους των δικαιωμάτων.
"Υπάρχει ... Δεν συγκεκριμένο δικαίωμα να χρεώνει διαφορετικές τιμές για ένα έργο σε κάθε κράτος μέλος», είπε.
Sky Sports της BSkyB, η οποία κατέχει το δικαίωμα να καταδεικνύουν ότι οι περισσότεροι από τους αγώνες φαίνεται ζουν στη Βρετανία και την Ιρλανδία, κάνει περίπου £ 200 εκατομμύρια σε έσοδα από παμπ και κλαμπ, σύμφωνα με αναλυτές της Jefferies Έρευνας.
Υπολόγισαν αρνητική απόφαση θα μπορούσε να έχει £ 60 σε £ 70 εκατ. αντίκτυπο.
«Ωστόσο, δεδομένου πρωταγωνιστικό ρόλο της Sky στα αθλητικά δικαιώματα, θα περιμέναμε η κρούση να πραγματοποιηθεί σίγαση με (Premier League) για να προσφέρει τα διορθωτικά μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων,« Jefferies Έρευνα έγραψε σε ένα σημείωμα πελάτη πριν από τη γνώμη του συμβούλου.

Αρχικο Μηνυμα:

Premier League - Pub landlady ushers in TV football rights revolution

A pub landlady from Portsmouth has won a court case that means football fans will be allowed to use cheap foreign TV decoders to watch Premier League matches.
The landmark decision by an adviser to Europe's top court is expected to have a huge impact on the way the Premier League sells broadcasting rights.

The opinion by Advocate General Juliane Kokott at the European Court of Justice centres on whether a rights holder such as the Premier League can license its content on a country-by-country basis, allowing it to maximise the value of its rights, as it currently does.

Kokott's opinion concerned two cases, one of them involving landlady Karen Murphy, who owns the 'Red, White and Blue' in Portsmouth.

Murphy acquired a Greek decoder to show Premier League games on her pub TV, on the grounds that the Sky Sports monthly subscription was prohibitively expensive.

She was subsequently sued by a body representing the broadcasting interests of the 20 English Premier League clubs, and appealed to the ECJ after losing her case in an English court and being ordered to pay a fine.

The second case involved the FA Premier League against two suppliers of foreign satellite equipment. The English body had earlier settled with a number of pub landlords who had used the decoders to show football matches.

Though Kokott's ruling is officially non-binding, judges are expected to back the advocate general's line in the majority of cases.

"The exclusivity agreement relating to transmission of football matches is contrary to European Union law," Kokott said in her opinion.

"(The) exclusivity rights in question have the effect of partitioning the internal market into quite separate national markets, something which constitutes a serious impairment of the freedom to provide services."

Competition lawyer Becket McGrath told Reuters the announcement was potentially momentous.

"There are a number of steps still to go," he said. "But potentially every publican in the country will be saying why should I be paying several grand to the official broadcasters when I can just buy one of these cards for the price of a Greek subscription," he said.

"It blows a hole in the way rights are exploited. It's incredibly significant."

One other area of conflict is that matches cannot be shown live in Britain at 1500 GMT on a Saturday, the traditional match time, because the broadcast of big matches could deter fans going to watch other clubs at that time. The advisory questioned whether this succeeded and whether it needed to be kept.

The Premier League has benefited in recent years from the huge demand for its rights and has taken action against a number of persistent offenders who have shown live games using decoders with viewing cards for foreign broadcasters.

But Kokott said such use did not undermine the economic benefits of the rights holders.

"There is ... no specific right to charge different prices for a work in each member state," she said.

BSkyB's Sky Sports, which owns the right to show most of the matches shown live in Britain and Ireland, makes about £200 million in revenues from pubs and clubs according to analysts at Jefferies Research.

They estimated an adverse ruling could have a £60m to £70m impact.

"However, given Sky's integral role in sports rights, we would expect the impact to be muted with (the Premier League) to offer remedies to limit the impact," Jefferies Research wrote in a client note ahead of the adviser's opinion.

Reuters / Eurosport