Το παρακάτω κείμενο το γραφώ περισσότερο για την διευκόλυνση νέου χρηστή:

1)video input selectios π.χ scart
2)video mode selection π.χ pal
3)refresh rate selection 50 ΗΖ πατάτε το κουμπί οκ
4)the inpurt port should be και τα λοιπά επιλέγετε το yes με το πλήκτρο οκ
5)brighthess πατάμε 2-3 φορές το πλήκτρο οκ
6)επιλεγούμε πια γλωσσά θέλουμε να έχουμε το μενού του δέκτη και πατάμε το πλήκτρο οκ
7)σας καλωσορίζει και πατάτε το πλήκτρο οκ
8)η επιλογή να είναι στην δεύτερη σειρά που λέει έξοδος από το wizard και πατάμε το πλήκτρο οκ
9)σας ευχάριστη και τα λοιπά πατάτε το πλήκτρο οκ για να σώσετε.
Αν κάνατε όλα τα παραπάνω βήμα βήμα ο δέκτης πλέον είναι γρήγορος και μπορείτε πλέον να του κάνετε ρύθμισης ip και να σκαναρετε τους δορυφόρους σας και μέτα περάστε τα Settings, ελπίζω να σας βοήθησα αρκετά μέχρι εδώ.