Γειά χαρά στήν παρέα,μετά από αναβάθμηση στο Flash -Image (DM Original 3.2.2)καί επαναγκατάστασης του Satdream.gr Image New Edition,στήν FC Card του 8000,δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστή σωστα η ώρα στο time-zone......