Προσπαθώντας να κάνω compile image για τον Dm8000 χρησιμοποιώντας το project OpenBlackhole σε ubuntu 10.04 αντιμετωπίζω πρόβλημα με το compilation του πακέτου guile.
Το έχει αντιμετωπίσει κανένας που έχει ασχοληθεί με αυτό και αν ναι, πως το έλυσε ???
Σημειωτέον ότι στο συγκεκριμένο laptop έχω επιτυχώς κάνει image από edg-nemesis, sifteam, openpli2 ....