Αρχής γενομένης από την Ελλάδα, άρθρο του Economist συστήνει άμεση αναδιάρθρωση των χρεών, επισημαίνοντας πως η μείωση του χρέους θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να τεθούν σε σταθερή πορεία οι δοκιμαζόμενες οικονομίες.


Μεταξύ των τρόπων για να αλλάξουν πορεία, σημειώνεται πως η Ελλάδα ενδεχομένως να πρέπει να εξαλείψει κατά το ήμισυ το δημόσιο χρέος της και η Ιρλανδία να το μειώσει κατά το ένα τρίτο προκειμένου να εισέλθουν σε μια βιώσιμη οδό.

Οι εκτιμήσεις του Economist για την Ελλάδα κάνουν λόγο για δημόσιο χρέος της τάξεως του 165% του ΑΕΠ μέχρι το 2014 σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί άμεση αναδιάρθρωση του χρέους της.Στην καλύτερη περίπτωση και υπό αυτές τις συνθήκες, όπως σημειώνεται, η Ελλάδα θα κληθεί να πληρώνει το 8 με 9 τοις εκατό του ΑΕΠ σε τόκους το 2015, κάτι που θα αποτελεί ένα ανυπόφορο κόστος.


Επισημαίνεται πως σε περίπτωση που οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιμείνουν στο αρχικό σχέδιο, τότε η κρίση του χρέους θα συνεχίσει να βαθαίνει και σε περίπτωση που προχωρήσουμε με αναδιαρθρώσεις χρέους που είναι τελικά αναπόφευκτες, τότε θα έχουν μια πιθανότητα να αφήσουν την κρίση πίσω τους.


Η ευρωπαϊκή στρατηγική της διάσωσης των ασθενών οικονομιών της περιφέρειας της Ευρωζώνης έχει σύμφωνα με το βρετανικό περιοδικό αποτύχει επειδή αυξάνεται αντί να μειώνεται η νευρικότητά τους.


Από την άλλη πλευρά σημειώνεται ότι το σχέδιο Β χρειάζεται πολιτικό θάρρος και τεχνική διαχείριση, ορισμένα εκ των οποίων διαθέτει λόγω εμπειρίας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και εναπόκειται στους Ευρωπαίους ηγέτες να εξασφαλίσουν αυτό που υπολείπεται.


Ως επιχειρήματα υπέρ του εναλλακτικού σχεδίου της αναδιάρθρωσης αναφέρει ότι η μόνιμη μεταφορά κεφαλαίων από τις πλουσιότερες χώρες προς την περιφέρεια δεν είναι πολιτικά αποδεκτή, οι κίνδυνοι από την αναδιάρθρωση έχουν ελαχιστοποιηθεί οκτώ μήνες μετά τη διάσωση της Ελλάδας, καθώς και ότι η περαιτέρω καθυστέρηση θα επιβαρύνει δημοσιονομικά ακόμα περισσότερο χώρες όπως η Ελλάδα, αλλά και τους επενδυτές και τους φορολογούμενους.Μαρίνα Κουτσούμπα


πηγη