Μήπως έχει κάποιος το Edision Argus HD (όχι τον mini)? Είμαι περίεργος για το τι δυνατότητες έχει.