Πως περνάμε ένα νέο Image στον δέκτη με browser? είναι απλό:
1)Συνδέουμε τον δέκτη στο δίκτυο.
2)Συνδέουμε το καλώδιο HDMI.
3) πατάμε το εμπρός κουμπί για λίγα δευτερόλεπτα και το αφήνουμε, και μας βγάζει την ip στην οθόνη της τηλεόρασης που έχουμε σύνδεση με την HDMI.
4)Βάζουμε την ip σε εναν
browser, και επιλέγουμε το image για φόρτωμα.