Δεν πρόκειται ούτε περί επιλεκτικής χρεωκοπίας ούτε περί πτωχεύσεως.

Πρόκειται περί ανταλλαγής οργάνων...

Εμείς χρωστάμε τ' άντερά μας και αυτοί θα πάρουν τ’ αρ... μας!