Δορυφορική χωρητικότητα για την MagtiCom
Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών MagtiCom προχώρησε στη μίσθωση αναμεταδοτών στο δορυφόρο Astra 1G (31,5E). H MagtiCom θα χρησιμοποιήσει την παραπάνω χωρητικότητα για την παροχή της πρώτης DTH συνδρομητικής πλατφόρμας στη Γεωργία με προδιαγραφές DVB-S2/MPEG-4. H εμπορική λειτουργία της νέας πλατφόρμας θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2012.

Πηγη: infosat.de