Συμφωνία SES Astra - Gazprom Space Systems
Οι εταιρείες SES Astra και Gazprom Space Systems (GSS) υπέγραψαν συμφωνία για ανταλλαγή δορυφορικής χωρητικότητας. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η GSS αποκτά 16 αναμεταδότες μπάντας Ku στο δορυφόρο Astra 1F (55E), προκειμένου να παρέχει τηλεοπτικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στη Δυτική Ρωσία ως τη λειτουργία του νέου δορυφόρου Yamal 402 (55E) που θα εκτοξευτεί το Νοέμβριο του 2012. Παράλληλα, η SES Astra θα χρησιμοποιήσει με τη σειρά της αναμεταδότες του Yamal 402, μόλις αυτός τεθεί σε εμπορική λειτουργία.

Πηγη: infosat.de