πως κάνουμε "φλασαρισμα" τον δεκτη?
το "φλασαρισμα" του δεκτη γίνετε με το jtag πρόγραμμα το οποιο πρέπει να έχετε και το yumatu flash dump sw 3.3.26.
Συμπτώματα του δέκτη: 1) Δεν ανάβει ,ούτε λαμπάκι ούτε LCD 2) Δεν δείχνει τίποτα στην τηλεόραση 3)Δεν φορτώνει το CPRS232_107_.exe για αναβαθμίσεις. Γενικά είναι νεκρός.