ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΤΟΝ MX PLUS


Με την παρακάτω διαδικασία περνάμε τα κανάλια από τον υπολογιστή στον δεκτή. Η διαδικασία είναι ίδια και για τις αναβαθμίσεις.

1. Ανοίγουμε το AVUpgrade και πάμε στο Άνοιγμα - OPEN2. Επιλέγουμε το αρχείο με τα κανάλια και πατάμε άνοιγμα.3. Πατάμε το START για να ξεκινήσει η διαδικασία.4. Ανοίγουμε το δεκτη και ξεκινάει η μεταφορά.5. Τα κανάλια έχουν μεταφερθεί στον δεκτη.