ιδιαίτερο πλεονέκτημα αποτελεί η υποστήριξη τησ λειτουργίας ανίχνευσης δικτύου ΝΙΤ ,η οπια κατά κάπιο τρόπο ,επιτρέπει την αναβάθμιση της βάσης δεδομένων του δέκτη μέσω δορυφόρου
δηλαδή βρίσκει νέες συχνότητες από μονος του εκτος από αυτές που έχει αποθηκευμένες στη λίστα του,και αυτό επιτυγχάνεται με τον εξής τρόπο:
1)μπαίνουμε στο κύριο μενού
2)πάμε στο παράθυρο εγκατάσταση
3)επιλέγουμε satelain εγκατάσταση
4)από την λίστα δορυφόρων διαλέγουμε ποιον δορυφόρο θα ψάξουμε π.χ astra 1KR
5)μετά πατάμε scan το κόκκινο κουμπί αριστερά και κάτω από το τηλεχειριστήριο
6)ανοίγει το παράθυρο scan στην επιλογή ανίχνευση δίκτυο που λέει OFF NIT το κάνουμε ON NIT
7)πατάμε το πλήκτρο ok από το τηλεχειριστήριο και ξεκινάει η διαδικασία