[IMG]http://img23.**************/img23/2423/1380792.jpg[/IMG]

Οι υπάλληλοι χαμηλών προσόντων αναμένεται να έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες στους μισθούς τους, μετά την κατάρτιση του Ενιαίου Μισθολογίου στο στενό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Μείωση, ενσωμάτωση και κατάργηση επιδομάτων "συνοδευτικών" προς τους βασικούς μισθούς, καθώς και 16 βασικά κλιμάκια και μισθολογική ωρίμανση, που μεταφράζεται σε "γενναία" αύξηση ανά διετία, περιλαμβάνει το τελικό σχέδιο.
Σύμφωνα με το "Έθνος", το σχέδιο του Γενικού Μισθολογίου και Βαθμολογίου, που επεξεργάζεται η Επιτροπή από στελέχη των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών για το Ενιαίο Μισθολόγιο, αναμένεται να παραδοθεί στις πολιτικές ηγεσίες των συναρμόδιων υπουργείων στις αρχές του Σεπτέμβρη.


Τι περιλαμβάνει το τελικό σχέδιοΜισθολογικές ανατροπέςΤο νέο βαθμολόγιο θα επιφέρει σημαντικές ανατροπές στη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εργαζομένων στο Δημόσιο, αφού όλοι οι υπάλληλοι θα επανακαταταχθούν σε βαθμό με βάση τη διάρθρωση της νέας εξαβάθμιας βαθμολογικής κλίμακας, με αποτέλεσμα, ένας σημαντικός αριθμός υπαλλήλων να καταταχθεί σε χαμηλότερο βαθμό από αυτόν που κατέχει με το σημερινό σύστημα και να δει τις αποδοχές του να μειώνονται αναλόγως.


Αντίστοιχα υπάλληλοι που είχαν τις προϋποθέσεις να διεκδικήσουν θέση ευθύνης με το υπάρχον σύστημα θα χρειάζονται μερικά χρόνια ακόμα με το νέο βαθμολόγιο για να αξιολογηθούν για προϊστάμενοι.


Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος ΠΕ με 13 χρόνια υπηρεσίας θα μπορούσε να αξιολογηθεί ή να είναι ήδη προϊστάμενος με το υπάρχον βαθμολόγιο ενώ με το νέο σύστημα θα χρειάζεται τρία χρόνια ακόμα, για να θέσει υποψηφιότητα για θέση ευθύνης.


Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στις μεταβατικές διατάξεις θα προβλέπεται ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων θα διατηρούν τις επιπλέον αποδοχές που διέθεταν με το προηγούμενο βαθμολόγιο ως προσωπική διαφορά η οποία θα μειώνεται κάθε έτος μέχρι να μηδενιστεί.


Οσοι κατέχουν θέση ευθύνης θα αντικατασταθούν μετά την επιλογή των προϊσταμένων, με το νέο σύστημα επιλογής μέσω του ΕΙΣΕΠ.


16 βασικά κλιμάκια και μισθολογική ωρίμανση ανά διετίαΣτο νέο Βαθμολόγιο θεσμοθετούνται 6 βαθμοί, 4 μισθολογικά κλιμάκια μεταξύ των βαθμών που θα αποδίδουν ωριμάνσεις ανά διετία, εάν ο υπάλληλος "πιάσει" το 50% του ετήσιου παραγωγικού στόχου που θα προσδιοριστεί για τον ίδιο και την υπηρεσία, ενώ οι αυξήσεις θα αντιστοιχούν στο 2% του βασικού μισθού που λαμβάνει ο εργαζόμενος.


Με τον προσδιορισμό ποσοστών υπαλλήλων που θα μπορούν να ανέβουν την κλίμακα των 6 βαθμών, μόνο οι καλύτεροι θα μπορούν να ανέλθουν στη βαθμολογική πυραμίδα, ενώ όσοι δεν κρίνονται άξιοι να αλλάξουν βαθμό θα μένουν σταθεροί στις αποδοχές τους, μέχρι να αξιολογηθούν θετικά.


Η ετήσια αξιολόγηση των υπαλλήλων από τους προϊσταμένους τους, που θα ακολουθεί τον εργαζόμενο στον υπηρεσιακό φάκελό του για το σύνολο του εργασιακού του βίου, θα περιλαμβάνει βαθμολόγηση για την ταχύτητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων που χειρίζεται, τη συμπεριφορά του στους συναδέλφους του και στο κοινό, την αποδοτικότητά του στην εργασία.


Παράλληλα όμως θα συνυπολογίζεται για κάθε υπάλληλο και η συνολική αξιολόγηση της υπηρεσίας που απασχολείται, βάσει κριτηρίων που θα έχουν σχέση με την παραγωγικότητα και την επίτευξη στόχων, τα οποία θα καθορίσει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.


Εφόσον κριθεί θετικά για να μεταβεί σε ανώτερο βαθμό, θα λαμβάνει γενναία αύξηση η οποία υπολογίζεται, ότι για τη μετάβαση από τον ΣΤ στον Ε θα παίρνει αύξηση 10% των μηνιαίων αποδοχών του. Αντίστοιχα ποσοστά μεγαλύτερων αυξήσεων θα καθοριστούν στον νόμο και για τους υπόλοιπους βαθμούς.


Ακόμα και σε περίπτωση που ένας υπάλληλος (π.χ. πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) φτάσει στον ανώτερο βαθμό (Α) με κανονικούς ρυθμούς μετά από 16 χρόνια, θα λαμβάνει ανά διετία το ποσό της μισθολογικής ωρίμανσης. Οι υπάλληλοι που δεν αξιολογηθούν ως ικανοί για τη βαθμολογική τους εξέλιξη θα μένουν σχεδόν "στάσιμοι" μισθολογικά, αφού θα λαμβάνουν μόνο ένα μικρό ποσό ως αύξηση ανά δύο έτη που θα αντιστοιχεί στην ωρίμανση η οποία συνδέεται με τα χρόνια προϋπηρεσίας.


Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και οι Απόφοιτοι της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης μετά τη δοκιμαστική περίοδο των 2 ετών θα εισάγονται στον βαθμό Γ.


Καταργούνται 95 από τα 100 υφιστάμενα επιδόματαΣε βάθος 6-7 χρόνων θα καταργηθεί το σύνολο των 100 ειδικών επιδομάτων που δίνονται σήμερα στους δημοσίους υπαλλήλους και θα παραμείνουν μόνο πέντε: το οικογενειακό, το επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας (για όσους κάνουν ελέγχους π.χ εφοριακοί ή για εργασίες που ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά π.χ. νοσηλευτές) το επίδομα παραμεθόριων περιοχών με τον επανακαθορισμό των ορίων τους, το επίδομα θέσης ευθύνης και το επίδομα παραγωγικότητας που θα αποδίδεται μετά από αξιολόγηση.


Σύμφωνα με πρόταση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όσοι λαμβάνουν επιδόματα μέχρι και 200 ευρώ αυτά θα εξαλειφθούν σταδιακά σε μία τριετία, όσοι λαμβάνουν επιδόματα έως και 500 ευρώ σε μία πενταετία και όσοι έχουν επιδόματα πάνω από 500 ευρώ σε μία επταετία (θα μειώνεται η προσωπική διαφορά κατά 70-100 ευρώ ετησίως).


Το επίδομα θέσης θα είναι 200 ευρώ για τους προϊστάμενους τμημάτων, 400 ευρώ για τους διευθυντές και 800 ευρώ για τους γενικούς διευθυντές, γεγονός που θα δημιουργήσει ανταγωνισμό για την κατάληψη θέσης ευθύνης.


Θεωρείται δεδομένο ότι θα συνεχίζονται να παρέχονται τα επιδόματα αδείας και εορτών όπως έχουν προσδιοριστεί μετά τις αρχικές περικοπές (συνολικά 1.000 ευρώ ετησίως).πηγη