Την πώληση της εταιρείας Hellas Sat που διαχειρίζεται τον ελληνικό δορυφόρο Hellas Sat 2 εξετάζει εκ νέου ο ΟΤΕ. Η θέση της διοίκησης είναι πως η δραστηριότητα αυτή δεν είναι από τις κύριες της επιχείρησης, ενώ το όλο θέμα τοποθετείται στο πλαίσιο της αναζήτησης τρόπων για τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων του Οργανισμού. Βάσει των εκτιμήσεων της αγοράς, το τίμημα που μπορεί να πετύχει ο ΟΤΕ από την πώληση της Hellas Sat κινείται στην περιοχή των 140 εκατ. ευρώ (επτά με οχτώ φορές τα EBITDA - κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων). Πιθανοί αγοραστές θα μπορούσε να είναι οι μεγάλοι δορυφορικοί οργανισμοί (Intelsat, Eutelsat και Astra) καθώς και επενδυτικά κεφάλαια. H Hellas Sat θεωρείται πετυχημένη θυγατρική παρά τη δύσκολη προϊστορία που κουβαλά ο μοναδικός ελληνικός δορυφόρος.
Αναρτήθηκε από tromaktiko