Τίμημα 2,5 εκατ. ευρώ από τον ΟΤΕ

Στο ταμείο του ελληνικού δημοσίου οδεύει ο ΟΤΕ. Ο οργανισμός καλείται να πληρώσει το ποσό των 2.553.191,47 ευρώ ως αντάλλαγμα για την παροχή δορυφορικών συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Βέβαια το γεγονός πως θα πληρώσει , δεν σημαίνει και πως θα εκπέμψει, καθώς και προ 3 ετών είχε καταβάλει ένα μικρότερο τίμημα , χωρίς τελικά να ενεργοποιήσει το σχέδιό του , αφού επικράτησαν δεύτερες σκέψεις.

Το τίμημα των 2,5 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε 1.392 ώρες ημερησίου προγράμματος και η καταβολή του συμβαδίζει με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης με το ελληνικό δημόσιο για την παροχή των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Η άδεια που χορηγήθηκε από το ΕΣΡ έχει διάρκεια 15 έτη και προβλέπει τη μετάδοση των υπηρεσιών από το
δορυφόρο Hellas Sat 2. Η προηγούμενη άδεια και η σχετική σύμβαση παραχώρησης αρχικά υπογραφή με τη θυγατρική του ΟΤΕ , HellasSat και είχε διάρκεια πέντε έτη με τίμημα 176.082.17 ευρώ για 96 ώρες προγράμματος. Στη συνέχεια, η άδεια πέρασε από τη HellasSat στον ΟΤΕ, για την ψηφιακή του πλατφόρμα. Ο, υπό δημιουργία, ΟΤΕ TV είναι υποχρεωμένος «να παράσχει στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε άλλους δημόσιους ή κοινωνικούς φορείς τις αντισταθμιστικές υπηρεσίες που καθορίζονται στη σύμβαση παραχώρησης».

Εκτός από το εφάπαξ αντάλλαγμα οι συνδρομητικές πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν και ένα ετήσιο τέλος, το οποίο προκύπτει ως ποσοστά από τα ακαθάριστα έσοδα της πλατφόρμας . Η Multichoice Hellas η οποία έλαβε την άδεια της το 1999 είναι υποχρεωμένη έως το 2014, οπότε λήγει η σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου, να πληρώνει τα εξής ποσά: Για τα έτη 2000 και 2001 το 0,5% του τζίρου της, τις χρονιές 2002 και 2003 το 1%, το 2004 και το 2005 το 1,5%, το 2006 και το 2007 το 2%, το 2008 και το 2009 2,5% και για το 2010 και το τρέχον έτος 3%. Στην επόμενη διετία (2012 – 2013) το τίμημα ανεβαίνει στο 3,5% και το 2014 φτάνει στο 4% του κύκλου εργασιών.
πηγή : media-industry.blogspot.com