Με λίγα λόγια,

Η ip μας είναι σε pv4 192.168.X.X

και θα γίνουνε IPV6 xx:xx:xx:xx:xx:xx
.............................