Πώς να φορτώσετε το "πλήρες" λογισμικό στον δέκτη:
- μετονομάστε το ληφθέν αρχείο σε "update.zip" και αντιγράψτε το απευθείας στο USB stick (μην δημιουργήσετε κανένα φάκελο))
- συνδέστε το κλειδί USB στον δέκτη και ανοίξτε τις Ρυθμίσεις (πάνω δεξιά γρανάζι στον αρχικό εκκινητή Android)
- επιλέξτε "USB Update" και επιλέξτε ένα USB stick (π.χ. sda1)

Ο δέκτης ξεκινά να φορτώνει το "πλήρες" λογισμικό και μετά την ολοκλήρωση επανεκκινείται μόνος του, εκτελεί τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και ξεκινά στο μενού γλώσσας ως εργοστασιακό.


Το λογισμικό περιλαμβάνει προεγκατεστημένες εφαρμογές:

TV antic
Skylink Sk
Skylink CZ
O2 TV SK
Magic GO
Orange TV
Uitând la tv
HBO Max

Αλλαγές:

Μικρές βελτιώσεις.


https://download.abcom.sk/AB%20IPBox...SK_CZ_12052023