Στον δορυφόρο Hellas Sat και στην συχνότητα 10730 Η 30000 προστέθηκε και το εκκλησιαστικό κανάλι 4Ε...ελεύθερο.