Στην διαδρομή Ρυθμίσεις-Σύστημα-Ρυθμίσεις διεπαφής χρηστη , έχουμε την επιλογή διαμόρφωσης του βασικού μας skin, όπως επιλογή infobar , εμφάνιση του καιρού ..