Καλησπέρα σας.
Όπως μαρτυρά, ο τίτλος του το μηνύματος, μ' ενδιαφέρει να λειτουργήσω τον δέκτη με κάποια από
τις εφαρμογές που παρακάμπτουν τον γεωγραφικό περιορισμό για παρακολούθηση
IPTV καναλιών.
Θα ήθελα -εαν ξέρει και έχει ασχοληθεί μ' επιτυχία- κάποιος από σάς, με κάποιον απλό οδηγό,
τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον δέκτη.
Να σημειώσω πως δεν μ' ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσω αυτή την δυνατότητα στο router.