Εδώ και αρκετές μέρες δεν λειτουργεί πλήρως το Ν.Μ. Συγκεκριμένα όταν επιλέγεις τον δέκτη βγάζει ιερογλυφικά. Έχω τον vu-solo 2 με Black Hole 309.