Στη συχνότητα 11597 V 22000 5/6 εκπέμπουν δοκιμαστικά 3 κανάλια.Τα 53575,5357699 (γνωριμιών) και το 53505 το οποίο είναι παράλληλη μετάδοση του καναλιού ενηλίκων studio66 3 πού εκπέμπει στην ίδια τροχιακή θέση.Τα υπόλοιπα κανάλια σε αυτή τη συχνότητα είναι θρησκευτικά,μουσικά και τηλεμαρκετινγκ.Το σήμα είναι σε μένα στα 14 db.