Σε μεγάλες αλλαγές στις εξετάσεις οδήγησης για δίπλωμα αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, προχωρά το υπουργείο Υποδομών, με στόχο να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα αδιαφάνειας και τα αλλεπάλληλα κρούσματα χρηματισμού.
Για το λόγο αυτό θέτει το συγκεκριμένο θέμα σε δημόσια διαβούλευση, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις απόψεις τους μέχρι τις 11 του μηνός, στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (YME.gr).

Η πρώτη ενότητα παρέμβασης αφορά την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και τη διαφάνεια της διαδικασίας ανάδειξης νέων εκπαιδευτών οδηγών.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται αύξηση του χρόνου εκπαίδευσης, εισαγωγή νέων μαθημάτων, έλεγχος των φορέων εκπαίδευσης και δημιουργία φορέα εποπτείας και ελέγχου της διαδικασίας εξέτασης των υποψηφίων οδηγών.

Η δεύτερη ενότητα παρέμβασης έχει να κάνει με τη διασφάλιση της ποιότητας και διαφάνειας στην εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών.

Για το λόγο αυτό προβλέπεται η εποπτεία του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολής, η καθιέρωση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε εκπαιδευτές και ο καθορισμός αυστηρότερων κυρώσεων σε παραβάτες εκπαιδευτές.

Στόχος της τρίτης ενότητας είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας στην εξέταση των υποψηφίων οδηγών με την καθιέρωση τακτικών σεμιναρίων σε παλαιούς εξεταστές και αναβάθμιση της εκπαίδευσης των εξεταστών. Επίσης, ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να καθιερωθεί η χρήση κάμερας στην εξέταση.

Η τέταρτη ενότητα έχει να κάνει με απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Μάλιστα το υπουργείο υπόσχεται ότι ο υποψήφιος οδηγός θα χρειαστεί μόνο μία επίσκεψη στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η άδεια οδήγησης θα του αποστέλλεται στο σπίτι του από του Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.


πηγη