Σήμερα σταμάτησε η εκπομπή των 2 καναλιών απο τις εύκολες για τη χώρα μας συχνότητες 11567V και 11597V που εξέπεμπαν.
Πλέον τα κανάλια έχουν μεταφερθεί στο δορυφόρο 2E στην ίδια τροχιακή θέση,αλλά με δύσκολη λήψη στη χώρα μας καθώς πρόκειται
για τη δέσμη UK (Αγγλίας).Η νέα συχνότητα είναι 12382 H 27500 5/6 .