Στις 28 μοίρες ανατ. εκπέμπει ελεύθερα το κανάλι ενηλίκων Babestation tv.Τα στοιχεία εκπομπής του είναι DVB-S 11582 H 22000 5/6
και αποθηκεύεται σαν 52112.