Στίς 28 μοίρες ανατολικά-Άστρα2- άρχισε εκπομπή το κανάλι babecall tv σε ελεύθερη μετάδοση.Το κανάλι βγαίνει στους δέκτες σαν 50475 και τα στοιχεία εκπομπής του είναι: 11112 Η 22000 5/6.
Είναι στον 2G και η λήψη του είναι εύκολη.Πρόκειται για κανάλι ενηλίκων.