Στούς HOT BIRD στίς 13 μοίρες ανατ. άρχισε το κανάλι απο Ιταλία με αντικείμενο τις τηλεπωλήσεις,PRONTO GOLD TV.Τα στοιχεία λήψης του είναι 12673 V29900 5/6 FTA.