Αρχισε στίς 16 μοίρες ανατολικά ένα κανάλι με ονομα VIP TV σερβικό fta.Tα στοιχεία λήψης του είναι S2 11637 H 30000 5/6.