Πατέρας με 3 γιούς, σπουδάζει τον ένα γιατρό, το δεύτερο μηχανικό και τον τρίτο δικηγόρο.
Βάζει τους γιους του να δώσουν όρκο ως εξής:όταν αυτός πεθάνει,ο κάθε γιος του πρέπει να του αφησει στο μνήμα του από 10.000 ευρώ,
ως συμβολική προσφορά του καθενός για τις παροχές που αυτός έδωσε στους γιους του για να γίνουν εξέχοντα μέλη της κοινωνίας..
Πεθαίνει ο πατέρας, πάει ο γιατρός στο μνήμα με 10.000 ευρώ μετρητά και ένα γράμμα "Πατέρα, εκπληρώνω τον όρκο που έδωσα, εγώ ο γιος σου ο γιατρός και σου επιστρέφω τα 10.000 ευρώ ως συμβολική ανταπόδωση των προσφορών σου για να γίνω αυτό που είμαι."
Πάει ο μηχανικός με επίσης 10.000 ευρώ μετρητά, τα αφήνει δίπλα στα 10.000 ευρώ του αδερφού του του γιατρού και αφήνει το γράμμα "Πατέρα, εκπληρώνω τον όρκο που έδωσα, εγώ ο γιος σου ο μηχανικός και σου επιστρέφω τα 10.000 ευρώ ως συμβολική ανταπόδωση των προσφορών σου για να γίνω αυτό που είμαι."
Πάει ο τρίτος γιος στο μνήμα, ο δικηγόρος, βγάζει το μπλοκάκι των επιταγών του, κόβει μια επιταγή και αφήνει το γράμμα "Πατέρα,
εκπληρώνω τον όρκο που σου έδωσα, εγώ ο γιος σου ο δικηγόρος.
Σου αφήνω *ονομαστική *επιταγή 30.000 ευρώ και παίρνω ρέστα 20.000 ευρώ από αυτά τα μετρητά που βρήκα πάνω στο μνήμα σου".