Δεν νομίζω ότι χρειάζεται συνεχεια σε θέματα που δεν αφορούν το forum.

Ευχαριστώ