Μετά από έναν σεισμό ο υπουργός επισκέπτεται ένα χωριό που έχει πληγεί. Καλεί τους χωρικούς που έχουν πάθει ζημιές να περάσουν από την επιτροπή για αποζημιώσεις. Ένας προς έναν οι χωρικοί αναφέρουν τις ζημιές που έπαθαν. Η επιτροπή κατέγραφε τις ζημιές που ανέφεραν. Στο τέλος έμεινε ένας και δίσταζε να πλησιάσει κοντά στην επιτροπή. Τον πλησιάζει ο υπουργός και τον ρωτά:
- Γιατί δεν πλησιάζεις;
- Να ντρέπομαι."
- Γιατί παιδί μου;
- Να καθώς βρισκόμουνα στην αποθήκη μου έπεσε ένα καδρόνι και μου τα έκοψε!
- Καλά πήγαινε στην επιτροπή να σε καταγράψει για αποζημίωση.
- Μα υπουργέ μου αυτοί θα πάρουν χρήματα για σπίτια, στάβλους, αποθήκες κλπ...
- Έλα παιδί μου πήγαινε. Και μην νομίζεις, τα ίδια με σένα θα πάρουν κι αυτοί!