Νέα ενημέρωση 0.2.18-r7 για τους MAG-245-250-254

Αλλαγές που έγιναν:

New in release 0.2.18-r7-250


Version increases stability of hardware, impoves support of streaming video and applications

(including 3rd party applications), enhances security of data storage and communications.

Fixed crash on some JPEG images.

This includes:
Fix DVB subtitles rendering error for some streams.

Embedded portal:

Fixed support of playlists with Windows-1251 (CP1251) encoding and ukrainian symbols.

Added support of Network Remote Control in Loader.
Fixed invisible window of automatic software update.
Fixed error in download manager.

Λήψη των νέων λογισμικών [Only registered and activated users can see links. ]