Η ομάδα του SatDreamGr σας ενημερώνει:

ότι υπάρχει διαθέσιμο για λήψη στα feeds νέο skin satdreamgr hd transpba

μπορείτε να μεταβείτε στα feeds για να το βρείτε με τους εξής τρόπους:

1. πατώντας 2 φορές το πράσινο κουμπί ενώ παρακολουθείτε κάποιο κανάλι στον δέκτη σας, πηγαίνετε στην κατηγορία Skin

2. πατώντας 1 φορά το πράσινο κουμπί όταν είσαστε στο μενού των πρόσθετων (δηλαδή Μενού/Πρόσθετα/1 φορά το πράσινο κουμπί/κατηγορία Skin)