Τις σημερινές άδειες παραμονής των νομίμων αλλοδαπών θα αντικαθιστά η κάρτα του μετανάστη, που θα είναι στα πρότυπα της κάρτας του Πολίτη και θα απλοποιούν τις διαδικασίες, ενώ θα περιλαμβάνουν μία ψηφιακή φωτογραφία του αλλοδαπού και δύο ψηφιακά δαχτυλικά του αποτυπώματα.

Η χορήγηση του νέου τύπου αδειών,θα αρχίσει από τις 21 Μαΐου, όπως προβλέπει εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση.

Η διαδικασία θα αφορά µόνον τις περιπτώσεις έκδοσης νέων αδειών ή ανανέωσης παλαιών. Σε πρώτη φάση η ηλεκτρονική κάρτα θα περιλαµβάνει µόνο την ψηφιακή φωτογραφία του αλλοδαπού, και θα είναι αντίστοιχων προδιαγραφών µε τις φωτογραφίες, που απαιτούνται για την έκδοση διαβατηρίου.

Σταδιακά και σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά από τον Μάιο του 2012 θα περιέχονται στην κάρτα και τα ψηφιακά αποτυπώµατα των κατόχων τους. Η λήψη των βιοµετρικών αυτών δεδοµένων και η τήρηση της σχετικής βάσης θα γίνεται αποκλειστικά από τις υπηρεσίες των αποκεντρωµένων διοικήσεων, στις οποίες θα περιέλθει εξ ολοκλήρου η αρµοδιότητα έκδοσης των ηλεκτρονικών αδειών διαµονής.

Επιπλέον, άμεσα αρχίζει η δηµιουργία “υπηρεσιών µιας στάσης” των αποκεντρωµένων διοικήσεων, που θα λειτουργούν σε 62 σηµεία όλης της χώρας, καθώς σύμφωνα με ό,τι ισχύει σήμερα, οι αλλοδαποί υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στους Δήµους, οι οποίοι µε τη σειρά τους τα µεταβιβάζουν στις αποκεντρωµένες διοικήσεις. Αφού τα εξετάσουν, οι διοικήσεις εκδίδουν τις άδειες διαµονής και τις αποστέλλουν στους δήµους, από όπου γίνεται και η παραλαβή τους.

Στις υπηρεσίες θα υποβάλλονται οι αιτήσεις αλλοδαπών, θα γίνεται η λήψη των βιοµετρικών τους στοιχείων, θα παρέχονται πληροφορίες και θα δίνεται αναλυτική εικόνα για την πορεία εξέτασης του φακέλου τους, ενώ από τα ίδια σηµεία θα εξυπηρετούνται και οι Έλληνες εργοδότες, που ζητούν να προβούν σε µετακλήσεις αλλοδαπών από το εξωτερικό.

Οι διοικήσεις αναλαµβάνουν την ανεύρεση των κατάλληλων κτιρίων για την εγκατάσταση, ανάλογα και µε τοναριθµό των µεταναστών που καλούνται να εξυπηρετήσουν, καθώς και τη διασφάλιση του απαιτούµενου προσωπικού για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και έκδοσης των νέων αδειών διαµονής.


πηγη