Πώς να επαναφέρετε το BIOS του MAG-250 στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπείτε στο μενού BIOS του δέκτη (είπαμε πιο πάνω τον τρόπο).
επιλέξτε "Def. Settings ".
πατήστε το δεξί πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.
επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο "OK".
Επιλέξτε "Exit & Save" για αποθήκευση και έξοδο. Ο δέκτης θα κάνει επανεκκίνηση αυτόματα.

Εάν γίνει επαναφορά ρυθμίσεων του bios και δεν περάσετε κάποιο firmware, τότε θα πρέπει να αλλάξετε τη λειτουργία εκκίνησης από DHCP σε NAND για να μπορέσει να φορτώσει το υπάρχον λογισμικό.

[Only registered and activated users can see links. ]