Ενεργοποιήθηκε και έχει τα ίδια κανάλια με τη 12522, V, 22000, 5/6. Σήμα στα 12,5 db σε gibertini 125 με κέντρο 23.5°. Welcome, clubland!