Έχετε την δυνατότητα να κάνετε αποστολή, δημιουργία , επεξεργασία μιας λίστας καναλιών στους MAG δέκτες

α) κάνοντας επεξεργασία της λίστας καναλιών στο εσωτερικό λογισμικό

Πάτε στους "Τηλεοπτικούς Σταθμούς"
Μενού στο τηλεχειριστήριο.
Επιλέξτε "GROUP" → "Edit Mode".
"Νέα καταχώρηση" (μπλε κουμπί στο τηλεχειριστήριο).
Στο παράθυρο διαλόγου εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία.
Όνομα: Το όνομα του καναλιού (πραγματικό ή επιθυμητό).
URL : η «διεύθυνση URL του καναλιού».
Αποθηκεύστε τις καταχωρίσεις σας - «Αποθήκευση».

β) τοποθετώντας μιας προεπιλεγμένη λίστα καναλιών από διακομιστή

Πάτε στους "Τηλεοπτικούς Σταθμούς"
Ενεργοποιήστε το μενού πατώντας το «μενού» στο τηλεχειριστήριο.
Από το μενού επιλέξτε "Λήψη ..."
Εισάγετε το URL - πλήρης διεύθυνση του αρχείου που περιέχει τη λίστα από προεπιλεγμένες κανάλια.

γ) χρήση μίας ήδη υπάρχουσας λίστας από ένα USB drive ή μέσω SMB / NFS

Η μορφή αρχείου πρέπει να έχει κατάληξη *. m3u στο USB , η αναπαραγωγή του αρχείου γίνεται μέσω του «Media Browser» ή του «Home Media» , οι πόροι από τοπικό δίκτυο είναι διαθέσιμοι μέσω του SMB-browser-«SAMBA», «Media Browser» ή «Home Media»
Μπορείτε να επιλέξετε τα κανάλια ( F3 κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή το "μενού" - "Select All" ) και να τα προσθέστε στα "κανάλια IPTV" ¨
- "μενού" - "Copy" - "TV" πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο
- "μενού" - "Επικόλληση"

[Only registered and activated users can see links. ]