νεος bootloader για τον et4000 που υπερχρονιζει τον επεξεργαστη απο τα 500mhz στα 750mhz (επισημα απο την et)

Code:
Imageversion: openpli-4-20140225

Bootloader upgrade
1. Unzip the attached file then 'et4x00' folder will be appeared.
2. Copy that folder into the USB medium
3. Insert USB medium into either USB sockets on the front or rear panel.
4. Power Off and Power On using the power switch at the rear panel of the box.
5. After Power On, ET4000 model will detect if there is his software available on the USB medium.
6. Press ‘CH – ‘ button on the front panel.
7. ET4000 model gets into state of upgrading.
8. The box will startup automatically after the upgrade is finished.

-Warning-
During upgrading, please don't unplug power or shut down STB.
Don’t power off within 5 seconds after upgrade is completed.

-Important Note-
Don’t upgrade the Bootloader and Firmware at the same time.
Make sure that in the USB stick only needed files for either Bootloader or Image should be contained
while processing for either Bootloader upgrade or Image upgrade.

στα downloads τα 2 αρχεια

[Only registered and activated users can see links. ]

[Only registered and activated users can see links. ]