Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν πως ο πρώτος ιδιοκτήτης που θα αποκτήσει αυτοκίνητο κάνοντας χρήση του μέτρου της απόσυρσης στην καλύτερη περίπτωση θα το παραλάβει μετά την 1η Μαρτίου...

Με δύο μήνες καθυστέρηση υπογράφηκε τελικά η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την απόσυρση Ι.Χ. από τα υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών, ενώ σήμερα αναμένεται να υπογράψει και η υπουργός Περιβάλλοντος. Σύμφωνα μάλιστα με κυβερνητικά στελέχη η δημοσίευση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι θέμα ωρών και εκτιμούν πως θα τονωθούν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων, θα σωθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και εμπορίες αυτοκινήτων, οι οποίες βρίσκονται ήδη στα πρόθυρα χρεοκοπίας.

Ωστόσο βάσει του νόμου που επανέφερε την απόσυρση παλαιών Ι.Χ. και ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 17 Δεκεμβρίου του 2010 το μέτρο θα ξεκινήσει 10 ημέρες μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η πιο πιθανή ημερομηνία εκκίνησης του μέτρου ορίζεται η 21η Φεβρουαρίου. Πάντως, στελέχη της αγοράς επισημαίνουν πως ο πρώτος ιδιοκτήτης που θα αποκτήσει αυτοκίνητο κάνοντας χρήση του μέτρου της απόσυρσης, στην καλύτερη περίπτωση θα το παραλάβει μετά την 1η Μαρτίου...

Οσον αφορά την ισχύ του μέτρου, οι καταναλωτές θα μπορούν να αποσύρουν τα παλιά τους ΙΧ έως τις 20 Δεκεμβρίου του 2011, ενώ από το μέτρο της απόσυρσης εξαιρούνται όσα καινούρια μοντέλα έχουν ήδη εκτελωνιστεί, όπως επίσης και τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα. Παράλληλα εκτός του μέτρου της απόσυρσης έμειναν και τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, ασχέτως αν διαθέτουμε το γηραιότερο στόλο στην Ε.Ε. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση το μέτρο αφορά όσους αποσύρουν από την κυκλοφορία τα Ι.Χ. τους τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας έως τις 31/12/1998 και βέβαια έχουν καταβάλει τα Τέλη Κυκλοφορίας για τη χρονιά που διανύουμε, αλλά και τυχόν οφειλές παλιότερων ετών.

Σε όσα Ι.Χ. έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας εξαιτίας προσωρινής ακινησίας, οι ιδιοκτήτες τους μπορούν να τα αποσύρουν και να ωφεληθούν του μέτρου χωρίς να καταβάλουν Τέλη Κυκλοφορίας, αλλά ούτε να παραλάβουν τις πινακίδες κυκλοφορίας τους!

Σε περίπτωση που το όχημα προέρχεται από τον ΟΔΔΥ και η άδειά του έχει εκδοθεί μετά την 1/1/1999 αυτό μπορεί να αποσυρθεί, εφόσον διαπιστωθεί από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ότι αυτό είχε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα πριν από τις 31/12/1998.

Από τη διαδικασία της απόσυρσης εξαιρούνται τα οχήματα που έχουν καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.

Διαδικασία
Ο ιδιοκτήτης του παλιού Ι.Χ. ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του θα πρέπει να παραδώσει το όχημα στα επίσημα μέλη της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ), το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη, όπως επίσης και όλα τα στοιχεία του αμαξώματος.

Κατόπιν θα εκδίδεται η βεβαίωση παραλαβής και έπειτα από 8 ημέρες θα πρέπει να εκδίδεται το Πιστοποιητικό Καταστροφής στον ιδιοκτήτη ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

Στη συνέχεια, αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής θα αποστέλλεται μέσω των μελών της ΕΔΟΕ στις Διευθύνσεις Μεταφορών προκειμένου να γίνει η Οριστική Διαγραφή του οχήματος. Η μηχανογραφημένη Πράξη Οριστικής Διαγραφής θα εκδίδεται εις διπλούν εντός 5 ημερών από τη λήψη αντιγράφου του Πιστοποιητικού Καταστροφής από τα μέλη της ΕΔΟΕ και το ένα αντίτυπο θα χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή του Τέλους Ταξινόμησης και το άλλο θα φυλάγεται από τον ιδιοκτήτη.

Βεβαίωση από την εφορία
Οι κάτοχοι παλαιών αυτοκινήτων για να ωφεληθούν του μέτρου της απόσυρσης θα πρέπει να προμηθευτούν βεβαίωση από την εφορία που ανήκουν πως έχουν καταβάλει τα Τέλη Κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και προηγούμενων ετών.

Σε περίπτωση που στο παλιό Ι.Χ. έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας με την αιτιολογία της προσωρινής ακινησίας χορηγείται αντίγραφο της άδειας Κυκλοφορίας τους με την ένδειξη «Για την παράδοση του οχήματος σε εγκαταστάσεις της ΕΔΟΕ» χωρίς την καταβολή των Τελών Κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή. Ωστόσο, επειδή η προσωρινή ακινησία διαρκεί 12 μήνες, αν κάποιος κάτοχος έχει καταθέσει τις πινακίδες προσωρινά το 2008 και δεν έχει κάνει ανανέωση της ακινησίας κάθε χρόνο, είναι πολύ πιθανό να καταβάλει τα Τέλη του 2009 και του 2010...

Οσον αφορά στην άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας θα αποστέλλονται απευθείας από τις αρμόδιες εφορίες στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών για τη διαγραφή κάποιου οχήματος από το αρχείο.

Η παραγγελία του νέου ΙΧ
Από τη στιγμή που ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες και ο κάτοχος του παλαιού ΙΧ έχει στα χέρια του την Πράξη Οριστικής Διαγραφής και τη βεβαίωση καταβολής των Τελών Κυκλοφορίας και επιθυμεί να εισάγει μόνος του το καινούριο Ι.Χ. από άλλο κράτος - μέλος, τότε μπορεί προσκομίζοντάς τα στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή να έχει την απαλλαγή που προβλέπεται στο Τέλος Ταξινόμησης. Αν τώρα η διαδικασία πραγματοποιηθεί μέσω κάποιας αντιπροσωπίας καινούριων αυτοκινήτων, τότε απλά αρκεί μία εξουσιοδότηση στον αντιπρόσωπο ώστε να αναλάβει τις διαδικασίες.Ωστόσο η Κοινή Υπουργική Απόφαση δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του παλαιού Ι.Χ. που αποσύρθηκε να κάνει εκχώρηση του δικαιώματός του σε άλλον ιδιώτη καταναλωτή.

Πρακτικά σημαίνει πως ο κάτοχος που απέσυρε το παλαιό του Ι.Χ. έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει το όφελος της απόσυρσης σε κάποιον άλλο ιδιώτη που επιθυμεί να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο. αλλά δεν είχε κάποιο παλιό για να αποσύρει και ουσιαστικά να είναι και οι δύο «κερδισμένοι»...

Εκδοση σε 12 ημέρες
Σε μόλις 13 ημέρες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί όλα τα Πιστοποιητικά.

Απαραίτητη η προμήθεια βεβαίωσης καταβολής των Τελών του 2011 και παλαιότερων ετών από τις κατά τόπους εφορίες.

Εκχωρείται το δικαίωμα από τον κάτοχο που απέσυρε το παλιό του αυτοκίνητο.

Πρακτικά σημαίνει πως ο κάτοχος που απέσυρε το παλαιό του Ι.Χ. έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει το όφελος της απόσυρσης σε κάποιον άλλο ιδιώτη που επιθυμεί να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο.

Στα Ι.Χ. που έχουν κατατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας εξαιτίας προσωρινής ακινησίας δεν καταβάλλονται τα Τέλη του 2011, ούτε παραλαμβάνονται οι πινακίδες.

Αδεια και πινακίδες κυκλοφορίας θα αποστέλλονται απευθείας από τις αρμόδιες εφορίες στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών για τη διαγραφή κάποιου οχήματος από το αρχείο.

Τι απαιτείται για τη χρήση του μέτρου

* Παράδοση του παλαιού Ι.Χ. στα κέντρα ανακύκλωσης της ΕΔΟΕ.
* Τα παλιά Ι.Χ. θα πρέπει να έχουν όλα τα μηχανικά τους μέρη και τα στοιχεία του αμαξώματος.
* Βεβαίωση Παραλαβής.
* Βεβαίωση Καταβολής Τελών Κυκλοφορίας 2011 και προηγούμενων ετών.
* 8 ημέρες για την έκδοση Πιστοποιητικού Καταστροφής.
* 5 ημέρες για έκδοση Πράξης Οριστικής Διαγραφής (Εις Διπλούν).
* Εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου για τις διαδικασίες.
* Υπεύθυνη δήλωση προς τον αντιπρόσωπο ή άλλον ιδιώτη για εκχώρηση του δικαιώματος.

Του Γιώργου Ανδρή
πηγη