Μήπως κάποιος ψαγμένος γνωρίζει τον λόγο της
ύπαρξης αυτού του beam? Γιατί αν γίνει κάτι με
BBC και ITV σε αυτο το beam για Νότιο Αιγαίο
θα είναι τεράστιο δωράκι!