Σε μεγάλη ύφεση, της τάξης του 6,3%, βρέθηκε και το β΄τρίμηνο εφέτος η ελληνική οικονομία, εξαιτίας της συρρίκνωσης επενδύσεων και κατανάλωσης.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), μετέβαλε, έστω και οριακά, επί τα χείρω τις αρχικές εκτιμήσεις της για μείωση του ΑΕΠ το β΄ τρίμηνο κατά 6,2%. Ως αποτέλεσμα, μετά και την πτώση του ΑΕΠ κατά 6,5% το α΄ τρίμηνο, η ύφεση στην Ελλάδα το α΄ εξάμηνο να είναι της τάξης του 6,4%.

Διεθνείς οργανισμοί εκτιμούν ότι για το σύνολο του 2012 η μείωση του ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία θα αγγίξει το 7% και η χώρα θα βιώσει το 5ο έτος συνεχούς ύφεσης. Ενώ, θεωρείται δεδομένο ότι οι πρόσθετοι περιορισμοί στα εισοδήματα με το νέο πακέτο των μέτρων, θα επιδεινώσουν την κατάσταση.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι βασικές αιτίες για τη συνεχιζόμενη ύφεση είναι η συρρίκνωση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 19,4%, και η πτώση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών κατά 8% (η συνολική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 7,2%).

Στον αντίποδα, ο περιορισμός του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 39,9%, αντιστάθμισε μόνο εν μέρει τη μείωση του ΑΕΠ. Ειδικότερα, από τα στοιχεία του εμπορικού ισοζυγίου προκύπτει ότι μείωση κατά 4,1% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2% και οι εξαγωγές υπηρεσιών κατά 6,5 %). Ενώ, μείωση κατά 12,3% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 13,6% και οι

εισαγωγές υπηρεσιών κατά 7,3%).

spirospero.gr