Η εξαθλίωση των ασφαλισμέ*νων, αλλά και των ηλικιωμέ*νων συνταξιούχων ασθενών δεν έχει ορατό τέλος... Σε δεκατέσ*σερις νομούς της χώρας πληρώνουν από την τσέπη τους πλέον τα φάρ*μακά τους οι συνταξιούχοι και οι ερ*γαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ, ενώ επικρέ*μαται η απειλή ότι στο τέλος του μή*να οι φαρμακοποιοί θα αναστείλουν τις πιστώσεις σε όλη τη χώρα.

Καρκινοπαθείς, ασθενείς με σκλή*ρυνση κατά πλάκας ή με ρευματο*ειδή αρθρίτιδα, νεφροπαθείς, μεταγγιζόμενοι και άλλοι πολλοί - ων ουκ έστιν αριθμός -, οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη από φάρμακα που δεν υπάρχουν στον ΕΟΠΥΥ, ζουν για τα καλά στο πετσί τους την πλήρη περιφρόνηση του κράτους. Την ίδια στιγμή, ο φορέας αργοπεθαίνει κα*θημερινά, ενώ οι όποιες πληρωμές γίνονται είτε με δανεικά από άλλους τομείς είτε μέσω... ζητιανιάς! Τι ανη*συχεί γιατρούς, φαρμακοποιούς και εργαζόμενους;

Οι ασφαλισμένοι βρίσκονται σε αναμονή για τα φάρμακά τους περί*που 30 ημέρες, ενώ από τον ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχει ενημέρωση για το πό*τε τελικά θα καλυφθούν οι ανάγκες τους. Για παράδειγμα, η ερυθροποιητίνη, ένεση για τον αιματοκρίτη, εί*ναι από τα φάρμακα τα οποία έχουν ανάγκη πολλοί ασφαλισμένοι και ιδιαίτερα οι νεφροπαθείς.

Για να προμηθευτεί κάποιος ασφα*λισμένος, αφού ο ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει, την ερυθροποιητίνη, πρέπει να την αγοράσει από κάποιο φαρμακείο τη στιγμή που το κόστος της ξεπερνά τα 500 ευρώ.

Σύμφωνα με πλη*ροφορίες, η τελευταία φορά που ο ΕΟΠΥΥ έδωσε φάρμακα ήταν η 19η Ιουλίου. Κατά πόσον ισχύει όμως αυτό που λέει ο ΕΟΠΥΥ ότι σε τριάντα εργάσιμες ημέρες θα δίνονται φάρμακα; Σε πολλές περιπτώ*σεις οι 30 ημέρες γίνονται 40 και, όπως είναι η κατά*σταση στην Υγεία, ακόμη και αυτό το όριο αμφισβη*τείται...

Γενικό μπλακ άουτ

Η όποια καταβολή οφειλομένων χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ κρίνεται από τους φαρμακοποιούς ανεπαρκής, ενώ δεν διστάζουν να εκφράσουν φόβους για πιθανή κήρυξη στάσης πληρωμών από τον Οργανισμό ακό*μη και τον Σεπτέμβριο.

Οι φαρμακοποιοί σε Εύβοια, Φλώ*ρινα, Γρεβενά, Κυκλάδες, Κρήτη (Λα*σίθι, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο), Μαγνησία, Κορινθία, Αργολίδα, Κέρ*κυρα και Κοζάνη έχουν ήδη διακό*ψει την πίστωση προς τους ασφαλι*σμένους και δέχονται μόνο μετρητά, ενώ από χθες στον χορό των κινητο*ποιήσεων μπήκαν τα φαρμακεία της Ροδόπης και της Θεσπρωτίας, ενώ ίδια απόφαση έχουν πάρει και στον Έβρο.

Το Σάββατο αναμένεται να συνε*δριάσει εκτάκτως η γενική συνέλευ*ση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), με προοπτική να ανασταλεί σε πανελλαδικό πλέον επίπεδο η επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων.

Σύμφωνα με τον ΠΦΣ, ο ΕΟΠΥΥ οφείλει στους φαρμακοποιούς 117 εκατ. ευρώ για τον Μάιο και 145 εκατ. ευρώ για τον Ιούνιο. Αρκε*τοί σύλλογοι προσανατολίζονται να προτείνουν στη γενική συνέλευση πανελλαδικές κινητοποιήσεις από τις 27 Αυγούστου ή από την 1η Σε*πτεμβρίου.

«Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν τις επόμενες ημέρες να μη φτάσου*με σε τέτοια αποτελέσματα» δήλω*σε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος, προσθέτοντας, ωστόσο, πως οι διαθέσιμοι πόροι του ΕΟΠΥΥ είναι συγκεκρι*μένοι και ότι «κάνει λάθος όποιος νο*μίζει πως αυτή την εποχή μπορεί να ασκεί τον οποι*ονδήποτε εκβιασμό για να επιβάλει τις επιδιώξεις του».

Και οι γιατροί

Στον χορό των κινη*τοποιήσεων πάντως μπαίνουν από αρχές Σεπτέμβρη και οι γιατροί. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών συνεδριάζει την ερχό*μενη Πέμπτη για να αποφασίσει εν*δεχόμενες κινητοποιήσεις από 1ης Σεπτεμβρίου, «εάν δεν υπάρξει έως τότε σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποπληρω*μή των παλαιοτέρων χρωστούμενων και τη διαδικασία αποπληρωμής κά*θε μήνα λειτουργίας των συμβεβλη*μένων ιατρών». Μέχρι τις 3 Σεπτεμ*βρίου έχει δώσει χρόνο στο υπουρ*γείο Υγείας και η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ), ώστε να αποπλη*ρωθούν όλες οι οφειλές που είχαν δημιουργηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2012, προκειμένου να μην κατέλθει σε κινητοποιήσεις.

Τέλος, από σήμερα κλειστά θα μεί*νουν τα φαρμακεία του Πειραιά, για να πάρουν μέρος οι φαρμακοποιοί στη γενική τους συνέλευση.

Αν θέλουμε να κάνουμε τους... προφήτες εκ του ασφαλούς, μία μό*νο επισήμανση έχει αξία: σε ελάχι*στους μήνες η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ χειρότερη. Και τότε Κύρι*ος οίδε τι θα συμβεί

topontiki.gr