Μια πολύ καλή satdreamgr img λείπει μόνο ένα καλύτερο media center / Xbmx, Plex, ...; / Δεν απόψεις; Καλή σας μέρα - nyakec