Οδηγός ενεργοποίησης ασύρματου δικτύου (WIFI) DreamboxΕφόσον ο δέκτης μας βλέπει το στικάκι WIFI, έχοντας τους απαραίτητους οδηγούς, η ενεργοποίηση του ασύρματου δικτύου γίνεται ως έξης:

Πηγαίνουμε μενού/εγκατάσταση/σύστημα/δίκτυο/WLAN connectionΠατάμε ΟΚ και μας εμφανίζεται η παρακάτω εικόναΕπιλέγουμε τον οδηγό δικτύου και πατώντας ΟΚ μας εμφανίζεται η παρακάτω εικόναΠατάμε ΟΚ και πάμε στην παρακάτω εικόναΕπιλέγουμε list available network και πατώντας ΟΚ μας εμφανίζονται τα διαθέσιμα δίκτυαΕπιλέγουμε το δικό μας ασύρματο δίκτυο και και πατώντας ΟΚ μας εμφανίζεται η παρακάτω εικόναΜε δεξί ή αριστερό το ΟΧΙ το κάνουμε ΝΑΙ και μας εμφανίζει την παρακάτω εικόναΣτις ρυθμίσεις βάζουμε τα παρακάτω

Χρήση διεπαφής ΝΑΙ

Χρήση DHCP NAI

HIDDEN NETWORK OXI

NETWORK NAME έχει το δικό μας ασύρματο

Κωδικοποίηση WPA ή WPA2

Κλειδί κωδικοποίησης βάζουμε τον κωδικό του ασύρματου δικτύου μας

Πατάμε ΟΚ και εάν όλα τα έχουμε κάνει σωστά μας βγάζει μια νέα καρτέλα με τις επιδόσεις κ.λ.π. του wlan δικτύου του δέκτη μας όπως η παρακάτω:Πλέον το ασύρματο δίκτυο μας είναι σε λειτουργία !!!