Ορίστε 2-3 φωτογραφίες και από τη δική μου εγκατάσταση στον Άλιμο