αν επισκέπτεστε συχνά το δέκτη σας με ssh&telnet μια πρόταση για να δώστε λίγο χρώμα στην μαυρίλα του :)
το αποτέλεσμα θα είναι κάτι τέτοιο [Only registered and activated users can see links. ]

για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει να αλλάξουμε το αρχείο /etc/profile, και ποιο συγκεκριμένα την γραμμή που αναφέρετε στο PS1
την επεξεργασία του αρχείου μπορούμε να την κάνουμε είτε κατευθείαν με vi από κονσόλα η για ποιο εύκολα με το dcc δεξί κλικ και edit (αν θέλουμε να το επεξεργαστούμε σε περιβάλλον windows ποτέ μα ποτέ με notepad αλλά με το πολύ καλό notepad++
η γραμμή που έχει default είναι κάπως έτσι
Code:
 PS1='\u@\h:\w\$ '
θα βάλουμε μπροστά στην γραμμή # και από κάτω θα προσθέσουμε αυτή την γραμμή (κατά πολύ είναι αντιγραμμένο από gentoo με δυο μικρές αλλαγές)
Code:
# PS1='\u@\h:\w\$ '  
 PS1='\[\033[01;31m\]\h\[\033[01;34m\] \W \$\[\033[00m\] '
άλλη μια πρόταση είναι η γραμμή
Code:
PS1='\[\e[0;31m\]\u\[\e[m\] \[\e[1;34m\]\w\[\e[m\] \[\e[0;31m\]\$ \[\e[m\]\[\e[0;32m\] '
που δίνει αυτό το αποτέλεσμα
[Only registered and activated users can see links. ]
αν θέλουμε να πειραματιστούμε ποιο σκληρά [Only registered and activated users can see links. ] θα βρείτε αρκετή πληροφορία


αφού δώσαμε χρώμα στην κονσόλα τώρα ας δώσουμε και το όνομα που εμείς θέλουμε στο δέκτη μας
πρέπει να επεξεργαστούμε το αρχείο /etc/hostname και /etc/hosts
το αρχείο /etc/hostname εάν δεν υπάρχει το δημιουργούμε και γράφουμε μέσα το όνομα που θέλουμε π.χ.
Code:
vu+duo
και στο αρχείο /etc/hostname στο τέλος θα προσθέσουμε το ίδιο όνομα
Code:
127.0.0.1    localhost.localdomain      localhost   vu+duo
reboot και έτοιμο

πάμε να αλλάξουμε το όνομα και στο samba shares του δέκτη μας, εδώ θα επεξεργαστούμε το αρχείο /etc/samba/smb.conf
Code:
[global]
  load printers = no
  guest account = root
  log file = /tmp/smb.log
  log level = 1
  security = share
  server string = Vuplus %h network services
  workgroup = workgroup    ==> ότι έχουμε ήδη στο homeshare μας            
  netbios name = VU+DUO   ==> το όνομα που θα εμφανιστεί
  case sensitive=yes
  preserve case=yes
  short preserve case=yes
  socket options = TCP_NODELAY
  preferred master = no ;(These stop the machine being master browser, which means that it doesn't waste time there.)
  unix extensions = no

[Root]  ==> μέσα εδώ βάζουμε το όνομα που θέλουμε να εμφανίζετε 
 comment = Root files - take care you are at your own risk !
 path = /   ==> πολύ σημαντικό σε ποιο path θέλουμε να έχουμε πρόσβαση !!!! προσοχή στο παράδειγμα είναι root
 wide links = yes
 read only = no 
 public = yes
 guest ok = yes

[Harddisk] ==> είναι ο σκληρός δίσκος του δέκτη (στο συγκεκριμένο δεν είναι απαραίτητο γιατί στο από πάνω share έχω πρόσβαση στο root, άρα και hdd 
 comment = The harddisk
 path = /hdd
 wide links = yes
 read only = no
 public = yes
 guest ok = yes
τώρα εάν στη μπάρα του win exporer γράψουμε
Code:
\\ip.του.δέκτη\root
θα έχουμε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία του δέκτη και αν θέλουμε το προσθέτουμε και στο computer μπορούμε απλός να το σύρουμε πάνω στο computer και θα έχουμε κάτι τέτοιο
[Only registered and activated users can see links. ]