Η έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, θα πραγματοποιιηθεί την Δευτέρα 23/1/2012, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΕΝΑ TV» Νομού Φθιώτιδας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα:
α) 11 παρ. 11 του Ν. 3592/2007 – παράνομη δικτύωση τηλεοπτικού σταθμού άνευ άδειας του ΕΣΡ. και
β) 53 του Ν.4002/2011 σε συνδυασμό με το αρ. 4 παρ. 1 περ. α του Ν. 2328/1995 – παράνομη μετάδοση τυχερού παιγνίου, 7 περ. α του Κανονισμού 2/1991 – παραπλάνηση κοινού από τη μετάδοση τηλεοπτικής διαγωνιστικής εκπομπής με απειροελάχιστες πιθανότητες κέρδους και με αναγραφόμενες τιμές χρέωσης με μικρούς χαρακτήρες.
(ροή προγράμματος 2 -3.12.2011- άνευ κλητεύσεως)

2. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «SUPER B» Νομού Αχαΐας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με :
α) ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στο άρθρο 53 του Ν. 4002/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. α του Ν.2328/1995 – παράνομη τηλεοπτική προβολή τυχερού παιγνίου, 7 περ. α του Κανονισμού 2/1991 – παραπλάνηση κοινού από τη μετάδοση διαγωνιστικού παιγνίου με απειροελάχιστες πιθανότητας κέρδους.
(«CALL 4 CASH» 2,4,5.12.2011)
β) αίτηση θεραπείας κατά της 441/2011 απόφασης του ΕΣΡ.
και
γ) ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα 53 του Ν.4002/2011 σε συνδυασμό με το αρ. 4 παρ. 1 περ. α του Ν. 2328/1995 – παράνομη μετάδοση τυχερού παιγνίου, 7 περ. α του Κανονισμού 2/1991 – παραπλάνηση κοινού από τη μετάδοση διαγωνιστικού παιγνίου με απειροελάχιστες πιθανότητας κέρδους.

(ροή προγράμματος 2 και 3.11.2011 – από αναβολή 20.12.2011- άνευ κλητεύσεως όλες οι υποθέσεις)
3. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ΚΥΔΩΝ» Νομού Χανίων, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν
α) στο άρθρο 53 του Ν. 4002/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. α του Ν.2328/1995 – παράνομη τηλεοπτική προβολή τυχερού παιγνίου, 7 περ. α του Κανονισμού 2/1991 – παραπλάνηση κοινού από τη μετάδοση διαγωνιστικού παιγνίου με απειροελάχιστες πιθανότητας κέρδους.
(«NIGHT QUIZ» 17-19.10.2011- άνευ κλητεύσεως)
β) στο άρθρο 53 του Ν. 4002/2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. α του Ν.2328/1995 – παράνομη τηλεοπτική προβολή τυχερού παιγνίου, 7 περ. α του Κανονισμού 2/1991 – παραπλάνηση κοινού από τη μετάδοση διαγωνιστικού παιγνίου με απειροελάχιστες πιθανότητας κέρδους.
(«CALL 4 CASH» 2-4.12.2011- άνευ κλητεύσεως)

4. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «ACHAIA CHANNEL» Νομού Αχαΐας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα
α) 53 του Ν.4002/2011 σε συνδυασμό με το αρ. 4 παρ. 1 περ. α του Ν. 2328/1995 – παράνομη μετάδοση τυχερού παιγνίου, 7 περ. α του Κανονισμού 2/1991 – παραπλάνηση κοινού από τη μετάδοση τηλεοπτικής διαγωνιστικής εκπομπής με απειροελάχιστες και με μικρούς χαρακτήρες αναγραφόμενες πιθανότητες κέρδους.
(ροή προγράμματος 12,13,16 και 23.10.2011- άνευ κλητεύσεως)
β) 53 του Ν.4002/2011 σε συνδυασμό με το αρ. 4 παρ. 1 περ. α του Ν. 2328/1995 – παράνομη μετάδοση τυχερού παιγνίου, 7 περ. α του Κανονισμού 2/1991 – παραπλάνηση κοινού από τη μετάδοση τηλεοπτικής διαγωνιστικής εκπομπής με απειροελάχιστες και με μικρούς χαρακτήρες αναγραφόμενες πιθανότητες κέρδους.
(ροή προγράμματος 2 και 3.11.2011- άνευ κλητεύσεως)
γ) 53 του Ν.4002/2011 σε συνδυασμό με το αρ. 4 παρ. 1 περ. α του Ν. 2328/1995 – παράνομη μετάδοση τυχερού παιγνίου, 7 περ. α του Κανονισμού 2/1991 – παραπλάνηση κοινού από τη μετάδοση τηλεοπτικής διαγωνιστικής εκπομπής με απειροελάχιστες και με μικρούς χαρακτήρες αναγραφόμενες πιθανότητες κέρδους.
(ροή προγράμματος 2 -4.12.2011- άνευ κλητεύσεως)
δ) 53 του Ν.4002/2011 σε συνδυασμό με το αρ. 4 παρ. 1 περ. α του Ν. 2328/1995 – παράνομη μετάδοση τυχερού παιγνίου, 7 περ. α του Κανονισμού 2/1991 – παραπλάνηση κοινού από τη μετάδοση
τηλεοπτικής διαγωνιστικής εκπομπής με απειροελάχιστες και με μικρούς χαρακτήρες αναγραφόμενες πιθανότητες κέρδους.
(ροή προγράμματος 26 -27.11.2011)
(από αναβολή 20.12.2012 τα α και β- άνευ κλητεύσεως)

5. Ακρόαση του τηλεοπτικού σταθμού «SUPER TV» Νομού Κορινθίας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα άρθρα
α) 53 του Ν.4002/2011 σε συνδυασμό με το αρ. 4 παρ. 1 περ. α του Ν. 2328/1995 – παράνομη μετάδοση τυχερού παιγνίου, 7 περ. α του Κανονισμού 2/1991 – παραπλάνηση κοινού από τη μετάδοση τηλεοπτικής διαγωνιστικής εκπομπής με απειροελάχιστες και με μικρούς χαρακτήρες αναγραφόμενες πιθανότητες κέρδους.
(ροή προγράμματος 2 και 3.11.2011 - άνευ κλητεύσεως)
β) 53 του Ν.4002/2011 σε συνδυασμό με το αρ. 4 παρ. 1 περ. α του Ν. 2328/1995 – παράνομη μετάδοση τυχερού παιγνίου, 7 περ. α του Κανονισμού 2/1991 – παραπλάνηση κοινού από τη μετάδοση τηλεοπτικής διαγωνιστικής εκπομπής με απειροελάχιστες και με μικρούς χαρακτήρες αναγραφόμενες πιθανότητες κέρδους.
(ροή προγράμματος 8 και 9.11.2011)
(από αναβολή 20.12.2011- άνευ κλητεύσεως)
[Only registered and activated users can see links. ]