Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έδωσε τελικώς την έγκριση του για την μεταβίβαση 52.665 μετοχών (αντιστοιχεί σε ποσοστό 7,02%) από τον Κωνσταντίνο Ανδρεόπουλο στην Μαρία Κοντομηνά.
Η αξία της εν λόγω συναλλαγής ήταν 300.000€.radiotvlink